เรียนรู้การบรรเทาใจ ด้วยทักษะ ‘การฟัง ให้ได้ยิน’

Mind Listening For Beginner

Free! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนคอร์สนี้


ทำไมเราถึงต้องใช้หัวใจในการฟัง? (Mind Listening)

  เพราะทักษะการฟัง ‘ให้ได้ยิน’ จะสามารถช่วยบรรเทาหัวใจที่รู้สึกหนักอึ้งให้เบาลงได้
  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับตัวเราเองหรือกับผู้อื่น ทุกการสื่อสารต่างล้วนต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากการรับฟังทั้งสิ้น
  ในคอร์ส Mind Listener for Beginner จะพาให้คุณไปรู้จักกับการฟังในหลายมิติและหลากหลายแง่มุมมากขึ้น โดยเฉพาะการฟังเพื่อสร้าง ‘พื้นที่ปลอดภัยที่ไร้การตัดสิน’ ให้แก่ผู้บอกเล่าได้วางใจ รวมถึงการสร้างเสริม Mindset ในการฟังได้อย่างเข้าใจ จนเกิดเป็นการยอมรับ ทั้งในตัวเองและกับผู้อื่น
  เพราะสังคมในทุกวันนี้ เราต่างถูกรายล้อมไปด้วยมาตราวัดและคำตัดสิน อาทิเช่น คะแนนสอบ, ยอดผู้ติดตาม, ยอดคนกดไลค์, ยอดการขาย, หรือตัวเลขของเงินเดือนอย่างช่วยไม่ได้ ดังนั้นแล้ว ‘พื้นที่ปลอดภัย’ (Safe Zone) จึงกลายเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็ต้องการ ซึ่งอาจไม่สามารถหาได้โดยง่าย
ดังนั้น ‘การสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยการรับฟัง’ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราเองและคนรอบตัวอย่างแน่นอน


เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ จะได้อะไรบ้าง

  ในคอร์สนี้เราจะได้เรียนรู้เส้นทางการฟัง 5 ขั้นตอน, ทักษะการฟัง 4 ทักษะพร้อมทริคในการนำไปใช้งานจริง ดังนั้นเมื่อเรียนจบคอร์ส Mind Listener for Beginner คุณจะสามารถ

 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร
 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้บอกเล่าไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัว เพื่อนร่วมงาน หรือ ใครก็ตามได้อย่างยั่งยืน
 • เกิดการเติบโตภายในของตัวเองด้วยการเข้าใจความต้องการของตัวเอง ลดการตัดสิน และเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง
 • ได้รับประกาศนียบัตรจาก Mindground Academy


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

 • ทุกคนที่พร้อมจะได้ยินเสียงและพร้อมเป็น ‘พื้นที่ปลอดภัย’ ให้แก่หัวใจของคนที่เข้ามาบอกเล่าเรื่องราว
 • ใครที่ต้องการรับฟังคนใกล้ชิดเพื่อบรรเทาทุกข์ให้คนที่เราห่วงใย เช่น คนในครอบครัว เพื่อนของเรา
 • ใครที่ต้องดูแลเพื่อนร่วมงาน น้องๆในบริษัท ทีมงานของคุณ การฟังอย่างเข้าใจก็มีประโยชน์อย่างมากที่จะสร้างเสริมความพันธ์ของผู้คนในทีม รวมทั้งลดความตรึงเครียด ลดความกดดัน ความกลัวที่จะพูดหรือเสนอความคิดเห็นของน้องๆในบริษัทได้เป็นอย่างดี
 • ใครที่ต้องการรับฟังคนแปลกหน้าหรือคนไม่คุ้นเคยกัน เช่น การเข้าไปสัมภาษณ์หรือขอความเห็นลูกค้า ยิ่งเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน การแสดงออกถึงการ รับฟังอย่างตั้งใจ แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ่ง แก่คนตรงหน้า ย่อมเป็นประโยชน์มากในการทำให้คนตรงหน้าเปิดใจและพร้อมที่จะบอกเล่ามากขึ้น


รายละเอียดคอร์สเรียน

 • ความยาวทั้งหมด 55 นาที
 • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนคอร์สนี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบ PDF File หลังจบบทเรียนทั้งหมด


ทีมผู้สอน

 • ธีระ เพ็ชรภา (พี่หมู) นักจิตวิทยาคลีนิค กรมสุขภาพจิต
 • สุทธิดา จริยสุวรรณ (พี่กีฟท์) นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา Living Recovery Center