เรียนรู้การบรรเทาใจ

ด้วยทักษะ


‘การฟัง ให้ได้ยิน’

เพราะทักษะการฟังให้ได้ยิน สามารถบรรเทาใจที่เป็นทุกข์ได้
เราจึงพัฒนาหลักสูตร Mind Listener for Beginner
เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการเป็นนักบรรเทาใจ เพื่อตัวเองและผู้อื่น

n'heart

เพราะการฟัง

เป็นได้มากกว่า ‘การฟัง‘

ทักษะการฟังสำคัญกว่าที่คิด เราฟังเพื่อ...

เข้าใจผู้อื่น

ทำให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยว

รักตัวเองมากขึ้น

บรรเทา

F1-OF3-BF4-P

ครูพี่หมู

F5-pF2-O

ครูพี่กีฟท์

Collaboration Between